Lokale politikere skal til Canada

Århus Amts sundhedsudvalg tager i næste uge til Canada for at besøge en række hospitaler.

De syv medlemmer af sundhedsudvalget i Århus Amt skal i morgen en tur over Atlanten. I embeds medfør, forståes. Sammen med en halv snes embedsmænd tager udvalget i en uge til Canada, for at få et indgående kendskab til det canadiske sundhedsvæsen.

- Canadas sundhedsvæsen minder meget om det danske, i kraft af at man også i Canada har fri og lige adgang til de offentligt finansierede sygehuse, udtaler Carl Johan Rasmussen (S), der er formand for sundhedsudvalget.

Canada gennemførte for halvandet år siden en gennemgribende reform på sundhedsområdet, som førte til en lang række tiltag og forbedringer.

Gruppen skal blandt andet orientere sig om de erfaringer og planer, som Canada har med indførelse af elektroniske patientjournaler, såkaldt telemedicin og akut hjælp til tilskadekomne.