Line Barfoed kritiserer byråd

Enhedslistens folketingsmedlem og socialordfører mener, at de lokale politikere truer beboerne i Gellerup

Line Barfod er stærkt fortørnet over det pres som fra politisk hold bliver lagt på beboerne i Gellerup, for at få dem til at stemme for helhedsplanen.

Hun henviser blandt andet til udtalelser fra den konservative Marc Perera Christensen.

- Jeg opfordrer kraftigt til, at medlemmer af Århus Byråd straks stopper deres trusler mod beboerne i Gellerup, om at de vil blive ramt af alskens ulykker, hvis de stemmer nej til forslaget til helhedsplan. Byrådet burde være de første til at forsvare beboerdemokratiet og sikre at beboerne åbent kan diskutere, hvilken fremtid de ønsker for deres boligområder.

Hun mener, at det er foragt for beboerdemokratiet, når bl.a. rådmanden truer beboerne med regeringens ghettoudspil. Rådmanden burde forsvare det lokale demokrati, frem for at prøve at tilkalde styrker fra Christiansborg.

- Hvis regeringen vil fratage beboerne deres ejendom, så er det ekspropriation og skal vedtages med kvalificeret flertal i folketinget. Det er svært at forestille sig at det kan ske, siger Line Barfoed.