Lilleåen kan følges på nettet

Nu kan interesserede følge Lilleåens miljøtilstand på internettet

<DIV class=rubrik>På amtets hjemmeside kan man nu følge med i om det går frem eller tilbage for miljøet i Lilleåen. Det er første gang Århus amt har&nbsp;lagt resultaterne af en vandløbsundersøgelse ud på nettet. </DIV>
<DIV class=rubrik>&nbsp;</DIV>
<DIV class=rubrik>Målet med den udvidede præsentation er, at nå et bredere publikum, end det de traditionelle rapporter om miljøstilstande i vandløbene normalt når.</DIV>