For lidt information til patienter

De fleste venteliste-patienter er tilfredse, men hver fjerde er ikke informeret om frit sygehusvalg.

De fleste af de patienter, der står på venteliste til en operation, accecpterer ventetiden. Men 25 procent har ifølge deres egne oplysninger ikke fået den information om frit sygehusvalg, som de har krav på. Det viser en ny undersøgelse fra Århus Amt, baseret på telefoninterviews med 687 venteliste-patienter.

For alle de interviewede gælder det, at de ikke blev behandlet indenfor to måneder efter forundersøgelsen. Det vil sige, at sygehuset ikke levede op til behandlingsgarantien, og at patienterne kunne kræve at blive behandlet et andet sted.

68 procent af patienterne oplyser, at de fik skriftlig besked om det frie sygehusvalg. 7 procent fik mundtlig besked. 25 procent fik ikke noget at vide.

- Det er ikke godt nok, når en fjerdedel mener, de ikke har fået information, erkender formanden for amtets sygehusudvalg, Carl Johan Rasmussen (S).