Lejere skal sorteres i Gellerup-området

En enig politisk ledelse i Århus Kommune vil ændre på beboersammensætning i Gellerup og Toveshøj i Århus.

Kommunen vil have kombineret udlejning der betyder, at langvarige modtagere af kontant-hjælp, starthjælp og introduktionsydelse ikke fremover vil kunne flytte ind i området, og ordningen er allerede blevet afprøvet med gode re-sultater i Bispehaven og Herredsvang.

- Kombineret udlejning er første skridt på vejen til at få vendt den negative spiral i Gellerup-området til en positiv udvikling, siger venstres socialrådmand Gert Bjerregaard.

Men initativet kan ikke stå alene i et område med så massive problemer som i Gellerup. Ordningen skal ses i sammenhæng med de fysiske forandringer, der kommer til at ske i området, mener Gert Bjerregaard.

- Når vi indfører kombineret udlejning, får vi et antal tomme lejligheder at arbejde med. Og dem kan vi bruge eller nedrive for at gennem-føre de fysiske forandringer, som er så nødvendige for at gøre Gelle-rup-området til en attraktiv bydel.