Legionella på tandklinik

Toftevangsskolen må lukke for tandpleje indtil videre

Toftevangsskolens tandklinik i Ebeltoft er lukket indtil videre efter fundet af den farlige legionella-bakterie i klinikkens vandforsyning. 

På baggrund af række artikler i tandlægernes fagblade om problemer med legionellabakterier på andre tandklinikker, besluttede ledelsen af tandplejen i Syddjurs Kommune, at få fortaget en kontrol af vandkvaliteten på tandklinikkerne.

Prøverne viste et forhøjet indhold af legionellabakterien i vandet på Toftevangskolens tandklinik. Prøverne er taget ved selve tandlægestolen som er forsynet med koldt vand. Legionlla bakterien kan dog kun smitte ved indånding af forstøvet vand.

Resultatet af prøverne er sendt videre til embedslægen, der efterfølgende har bedt kommunen lukke tandklinikken og få foretaget supplerende kontrolmålinger. Klinikken er derfor lukket for behandling, men personalet må færdes på klinikken. Man vil tidligst kunne have resultatet af de supplerende prøver i løbet af 8 - 10 dage.

Lige så snart det er konstateret, om problemet er lokalt ved tandlægestolen eller stammer fra rørsystemer eller forsyning, vil der blive iværksat tiltag til udbedring af problemet. Det anses for sandsynligt at problemet er isoleret til tandklinikken, da udluftningen i tandklinikken er et lukket system

Embedslægen har bedt kommunen være særlig opmærksom på områder med brusefaciliteter, da det er via forstøvet vand / vandtåger, at bakterien spredes. På tandklinikken findes et bruserum, der ikke anvendes. Skolen har ingen gymnastiksal og derfor findes ingen brusefaciliteter, der anvendes af børn. 

Der er ikke konstateret sygdomstilfælde. Hvis børn der har været i tandklinikken for nylig, bliver syge bedes man henvende sig til egen læge eller vagtlæge