Leger sig til bedre start

Succes med projekt for to-sprogede børn

Traumatiserede flygtningebørn kan meget nemt ende i problemer, når de starter i skole. Men med musik, rollespil og leg kan de hjælpes til at blive lige som alle andre børn. Det er erfaringen fra Projekt Skoleparathed, som Dansk Flygtningehjælp står bag.

 

I Gellerupparken i Aarhus har 69 socialt udsatte børn i 5-års alderen været med i projektet, og det har gjort børnene i stand til at starte i skole og klare sig gennem hverdagen. Gennem leg har børnene blandt andet lært at få succesoplevelser når de samarbejder og de har øvet sig i at udtrykke følelser, invitere andre med i en aktivitet og løse konflikter med jævnaldrende.

 

- Børnene er blevet mere modige i forhold til at sige noget alene foran en gruppe. Desuden er de blevet bedre til at vente på tur og lytte til hinanden, fortæller Sanne Birkebæk, der er pædagog i børnehaven Mejsen, hvor projektet har kørt.

 

Projektet har fokuseret på traumatiserede flygtningebørn, som kommer til Danmark med en bagage, der kan gøre det vanskeligt for dem at forholde sig til deres jævnaldrende og indlæring, når man starter i skole.

 

- Vi er meget glade for projektets succes. Det beviser endnu engang, at hvis man gør en indsats fr børn med udfordringer, så kan man vende deres situation til noget positivt, siger Mathias Granum, der er projektleder i Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet i Aarhus.