Ledige får råderet over eget budget

Jobcenter Aarhus har modtaget seks millioner kroner til projektet 'Langtidsledige tager teten'

Jobcenter Aarhus har fået seks millioner kroner til projekt 'Langtidsledige tager teten' af Velux Fonden.

Dermed kan jobcentret give ledige råderet over en del af budgettet, så de i højere grad kan sammensætte deres jobindsats ud fra egne ønsker og behov.

- Det er borgerne, der er eksperter i eget liv. Derfor giver det god mening, at de får større indflydelse på indholdet af den indsats, som jobcentret tilbyder. Der bliver ikke frit valg på alle hylder, for der vil altid være formelle krav, vi skal overholde. Men når man bliver mødt med tillid og ligeværdigt samarbejde, vil det styrke engagementet, energien og selvværdet. Den enkelte bliver drivkraft i sin egen jobindsats, og det er forventningen, at det vil øge chancerne for at finde tilbage til arbejdsmarkedet, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus kommune.

De ledige, der er omfattet af projektet, kan prioritere op til 50.000 kroner, som kan bruges på det, som de ledige selv finder mest nødvendigt og meningsfuldt.

Det kan f.eks være et kørekort, et specifikt kursus, psykologhjælp eller en tandbehandling. Pengene skal prioriteres i samråd med jobcentret.

Målgruppen for projektet er jobparate, der har været ledige i mindst 12 måneder og er i alderen 30-55 år. Der er aktuelt 375 borgere i Aarhus Kommune i denne kategori.

Projektet går i gang den 1. december og gennemføres af Jobcenter Aarhus i samarbejde med Socialfagligt Udviklingscenter, SUS. Økonomiprofessor Michael Rosholm, Aarhus Universitet, er tilknyttet som kvalitetsansvarlig for måling af effekt og progression.