Ledere: Dårligt arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er under pres

Kun halvdelen af lederne i Østjylland vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er godt. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Lederne, som er fagforening for virksomhedsledere. 

Her vurderer kun halvdelen af de adspurgte ledere i Østjylland, at det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er "godt". 

Afdelingsformand for Lederne Østjylland Jørgen Munch er ikke overrasket over resultaterne. 

- Virksomhederne bør i usikre tider som nu bruge meget energi på dialog, trivsel og internt samarbejde. Men desværre er det ofte netop på disse områder, der "skæres til" af økonomiske årsager. Det giver store udfordringer - specielt for lederne, da det er i dette organisationslag, de største udfordringer ligger, siger Jørgen Munch. 

Undersøgelsen fra Lederne er baseret på svar fra 1.873 ledere, heraf 284 fra Østjylland.