Ledelse: Det er en beklagelig sag

Pædagog og psykiatrisk patient flettede ben under bordet

Det står påstand mod påstand, når byretten i Aarhus skal dømme i en enestående sag, hvor en nu tidligere ansat 48-årig pædagog påstås at have misbrugt en psykiatrisk patient seksuelt.

I misbruget indgår sex, mens kvinden var bæltefikseret.  Der er ikke vidner til de tos indbyrdes påståede seksuelle forhold.

Sagen skulle være afsluttet med dom fredag, mens tidsplanen skred totalt torsdag, da kun et enkelt ud af ni vidner blev afhørt sammen med den forurettede kvinde. Denne afhøring skete for lukkede døre. 

En overlæge på afdelingen på det psykiatriske hospital sagde, at hun havde hørt om, at "de sad og flettede ben, mens de spiste", og hun havde også indskærpet, at omgangstonen skulle ændres, så der ikke blev sagt for eksempel "fars pige" til patienten, uanset hvor besværlig hun var. 

Direktør for psykiatriområdet i Region Midtjylland Gert Pilegaard oplyser, at den tiltalte i sagen ikke længere er ansat i psykiatrien. Den pågældende har en fortid som leder af en børneinstitution.

- Det er yderst beklageligt, at en sådan sag kan opstå. Vi gør os hver dage store anstrengelser for at give vores patienter en kompetent og forsvarlig behandling, siger Gert Pilegaard. 

Han støtter hospitalsledelsen og afdelingsledelsens håndtering af sagen.

Domsforhandlingen i Aarhus-sagen fortsætter fredag, men det er uvist, hvornår der falder dom.