Lavere valgdeltagelse end sidst

De første tal for dagens valgdeltagelse tyder på mindre vælgerinteresse end for fire år siden, da der var både lokal- og folketingsvalg.

Foto: Colourbox

Deltagelsen ved dagens kommune- og regionsvalg tegner til at blive mindre end ved kommune- og amtsrådsvalget for fire år siden.

Kort før middag havde eksempelvis 14,2 procent af vælgerne i Odder afgivet deres stemme, mod 20,6 procent ved samme tidspunkt i 2001. På Århus Rådhus var valgdeltagelsen 10,5 procent kl. 11.30, hvor den i 1997 var 10,4 procent.

En væsentlig forklaring på forskellen er, at der ved lokalvalget for fire år siden samtidig var folketingsvalg, og traditionelt er der færre sofastemmer ved folketingsvalg end ved kommunalvalg. Dagens foreløbige valgdeltagelse ligger da også på niveau med kommunalvalget for otte år siden.

TV2 / ØSTJYLLAND bringer hele aftenen en intensiv dækning af valget til by- og regionsråd. Den regionale valgaften begynder umiddelbart efter 15 minutters nyheder kl. 19.30.