Langkær Gymnasium indfører nu rene indvandrerklasser

Med 80 pct. tosprogede elever tager gymnasiet i Aarhus-bydelen Tilst nu nye metoder i brug for at holde på de etnisk danske elever

Rektor på Langkær Gymnasium Yago Bundgaard håber på at kunne fastholde flere etnisk danske elever fremover.

Foto: Google Maps

1 af 2

På bare ni år er andelen af tosprogede elever på Langkær Gymnasium i Tilst steget fra 25 til 80 pct., og integrationen er udfordret. Mange etnisk danske gymnasieelever har valgt stedet fra, og det tager rektor Yago Bundgaard nu konsekvensen af.

- Tidligere har vi fordelt vores etnisk danske elever ud i de syv nye 1.g-klasser, men i år er vi gået anderledes til værks. Der er tre klasser med halvdelen danske og halvdelen tosprogede elever, og de resterende fire er så rene tosprogede klasser, forklarer rektoren til tv2oj.dk.

03:33

Langkær Gymnasium er tidl. blevet anerkendt for at være bedst i Østjylland til at udnytte elevernes potientale og hæve karaktergennemsnittet. Se mere i indslaget her. 

Luk video

Fremgangsmåden er valgt, fordi der ifølge gymnasiets opfattelse har gået alt for få danskere i de enkelte klasser, når alle bliver delt ud.

- Hvis vi skal have integrationen til at fungere, så skal der være tilstrækkelig mange danskere, for at der kan være et samspil. Og der har været for få, når alle spredes. Det prøver vi at gøre op med nu, lyder det fra Yago Bundgaard.

Kommentarer fra indvandrerforældre
De etnisk danske elever kom simpelthen til at fylde for lidt tidligere, er rektorens klare opfattelse.

- Det har så også betydet, at vi har haft svært ved at fastholde dem på skolen, og nu står vi så med 80 pct. tosprogede elever. Det er tal, vi aktivt forholder os til nu, siger Yago Bundgaard.

Læs også Se hvordan det lokale gymnasium klarer sig

Den nye ordning er sat i værk fra begyndelsen af dette skoleår, og det har allerede affødt en del kommentarer – mest fra indvandrerforældre.

- De undrer sig over valget af rene tosprogede klasser, men deres barn har altså haft muligheden for at vælge et andet gymnasium. Med så mange tosprogede er det svært at undgå mange i hver klasse, fortæller rektoren.

Han medgiver samtidig, at integrationen muligvis kan blive vanskeligere i de rene indvandrerklasser, men de har været nødvendige for også at tilgodese de etnisk danske elever.