Langå bliver forskønnet

Borgere får opfyldt ønske om en bro

En stor gruppe borgere i Randers Kommune har deltaget i kommunens arbejde med en udviklingsplan for Langå.

Nu har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilget 3,8 mio. kr. til områdefornyelse. Og når Randers Kommune lægger penge oven i projektet, kommer beløbet op på 11,4 mio. kr. i alt.

"Det er meget glædeligt, da vi dermed kan få opfyldt nogle af de mange ønsker til forskønnelse af vores dejlige by. "Jeg forventer, at gangbroen hen over stationen og ned til Skovlyst bliver en af hovedprioriteterne. Med den nye bevilling fra staten, og med pengene fra Randers Kommune, åbner der sig helt nye perspektiver, siger Iben Sønderup (S), byrådsmedlem og bosiddende i Langå i en pressemedelelse.

Andre relevante projekter er forskønnelse af Bredgade, flere faciliteter ved Gudenåen og forbedring af sikker skolevej via en etablering af cykelsti ved de første 300 meter af Randersvej fra T-krydset ved Bredgade.

Ministeriets bevilling er betinget af, at kommunen selv lægger penge i projektet.