Lang pause til motorvejs-pigge

Motorvejs-pigge taget ud af drift ved Låsby. Lange udsigter til erstatning

Vejpiggene var førsøgsvis stillet op ved Låsby. Men bilister, der kørte den rigtige vej, fik punkteret deres dæk.

Der er endnu ikke fundet en gennemtestet løsning på, hvordan sagesløse bilister undgår at få flænset deres dæk af sylespidse pigge, selv om de kører i den rigtige retning på en motorvej.

Dermed varer det længe, inden det, der skulle være et effektivt værn mod spøgelsesbilister, der kører i den forkerte retning, er tilbage i form af de vejpigge-anlæg, som blev taget ud af drift i marts.

Vejpiggene var førsøgsvis stillet op ved motorvejsfrakørsler ved Ringsted, Middelfart, Odense, Låsby og Sæby, men på Fyn og i Jylland oplevede bilister, der kørte den rigtige vej, at få punkteret deres dæk af piggene.

En ombygget version af anlægget fra Ringsted skal testes på Teknologisk Institut, men det trækker ud.

- Det er gledet lidt for os. Producenten har haft nogle problemer, så Teknologisk Institut mangler noget af det, der skal bruges, og nu er vi lidt bekymrede med hensyn til sommerferien. Det er mest sandsynligt, at testen først kan ske efter sommerferien, siger teknisk konsulent i Vejdirektoratet Henrik Ludvigsen til Dagbladet Ringsted.