Laks - en god forretning

Potentiale for flere fisk og større indtjening

Lystfiskeri er en rigtig god forretning for kommunerne langs Gudenåen, og der er potentiale for at mangedoble antallet af laks og dermed indtjeningen ved laksefiskeri, det viser en ny rapport fra rådgivningsfirmaet COWI, som Gudenåkomitéen har bestilt.

Hvert år udsættes 100.000 lakseyngel i Gudenåen nord for Tange Sø. 4.000 af dem vender tilbage til Gudenåen som voksne, og cirka 1.200 ender på krogen hos en lystfisker. Det skriver Favrskov Kommune i en pressemeddelelse.

Disse tal er baggrunden for et konstant afkast i de områder, hvor der fiskes. Før fisken er på krogen, har fiskeren nemlig betalt for fiskekort, fiskeudstyr, og han har måske indlogeret sig på et hotel eller en campingplads.

Samlet giver lystfiskeriet et forbrug på 7,7 millioner kroner om året, og skaber 5-9 fuldtidarbejdspladser i lokalområdet, viser rapporten.

Potentiale for endnu mere

Rapporten slår altså fast at det er en god forretning at satse på laksefiskeri i Gudenåen, men i følge rapporten, kan der med fordel satses endnu mere på fiskeriet. Det kan f.eks. ske ved bedre formidling, mere attraktive oplevelser og flere fisk.

- Det er jo stærkt motiverende for vores forsatte arbejde med at udvikle bedre oplevelsestilbud til lystfiskerne. Sammen med turisterhvervet, lystfiskerne og andre, der vil vækst i lokalområderne, vil kommunerne fortsat arbejde for en bæredygtig udvikling af lystfiskerturismen. Vi vil både sikre naturen og fiskebestanden og samtidig sørge for, at faciliteterne til lystfiskerne er i top. Laksefiskeriet kan i høj grad bidrage til at markedsføre Gudenåen både nationalt og internationalt, siger Anne Neergaard, der også er næstformand for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Rapporten anslår, at laksefiskeriet, sammen med fiskeriet af havørreder i Gudenåen, har et potentiale på 38,4 - 53,7 millioner kroner om året, og at antallet af laks, der søger tilbage til Gudenåen kan bære at vokse fra de nuværende cirka 4.000 til 26.000 laks om året.