Læs politikernes mindeord

Afdøde Jan Trøjborg mindes landet over

Sagt om borgmester i Horsens og formand for KL, socialdemokraten Jan Trøjborg, som søndag døde som 56-årig:

Mindeord fra Horsens Byråd, Hans Bang-Hansen, 1. viceborgmester på vegne af Horsens Byråd:

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om Jan Trøjborgs pludselige og alt for tidlige død.  

Jan Trøjborgs død er et ufatteligt tab for Horsens. Horsens har mistet en borgmester med et usædvanligst format. Jan Trøjborg var de store linjers borgmester, og derfor også de store resultaters borgmester. JT var visionær og havde modet til at handle. 

Som borgmester stod han i spidsen for en bred alliance mellem et samlet byråd og hele samfundet Horsens Kommune. Han havde en alliance med alle, der ville det bedste for Horsens. Det har skabt store resultater.

Jan Trøjborg var stolt af Horsens og Horsens var med rette stolt af Jan Trøjborg.

Som byrådsmedlemmer har vi mistet en borgmester, der repræsenterede alt det bedste i det samarbejdende folkestyre, der var plads til uenighed, men god tone og fairness var altid i højsædet.  Derfor er Jan Trøjborgs død også på det personlige plan et stort tab. 

Vor dybeste medfølelse og tanker går til Jan's kæreste Lone, hans børn og øvrige familie, der står tilbage med et ufatteligt tab.

Æret være Jan Trøjborgs minde.

Helle Thorning-Schmidt (S), statsminister og partiformand:

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget den meget triste nyhed om Jan Trøjborgs alt for tidlige bortgang. Mine tanker går til hans børn og nærmeste, der har mistet en kærlig far og et varmt og generøst menneske. Deres tab kan ikke erstattes.

- Jan var en stærk og solid figur hos Socialdemokraterne gennem flere årtier. Som medlem af Folketinget, som minister og som borgmester.
Jeg vil savne Jan Trøjborg for det, han også var: En god kammerat, man kunne stole på. En ven. Et menneske med humor, overskud og stor klogskab. Vi vil savne ham.

Jan Petersen, (S) borgmester Norddjurs Kommune og næstformand i KKR (uddrag)

- Jeg havde ikke troet, jeg skulle skrive mindeord om min DSU-kammerat, tidligere folketingskollega og de seneste år borgmesterkollega denne søndag aften.  Men sidst på eftermiddagen kom den chokerende meddelelse om, at Jan pludselig var død under et cykelløb. Der blev meget stille derhjemme.

- Vi vil savne vores stærke Horsens-borgmester i kredsen af borgmestre i Midtjylland og vi vil savne en meget stærk KL-formand, der kunne samles os - uanset partifarve og geografi. Jan kunne se os hver især med de særlige forhold, som vi hver især synes vi har.  Jan hjalp Norddjurs Kommune, da vi havde brug for at hæve skatten i 2012 og det var ikke gået uden en fornem politisk indsats fra hans side.

Men det hele sluttede så brat denne søndag, hvor hjertet overraskende for alle sagde stop. Det hjerte der bankede for alt det jeg forbinder med en stor og stærk socialdemokrat, men frem for alt et hjerte, der bankede for hans børn. Det gør så ondt at tænke på, at de ikke kan folde deres liv ud sammen med deres dejlige far mere. 

Villy Søvndal (SF), udenrigsminister og partiformand:

- Med Jans alt for tidlige død mister vi en god kollega, en dygtig og kompetent leder for kommunerne og en stærk stemme for
Socialdemokraterne.

- Både som minister, borgmester, folketingsmedlem og KL-formand har Jan ydet en ekstraordinær indsats, som altid påkaldte sig respekt, uanset om du var enig med ham eller ej. Tankerne går i dag til Jans familie og nærmeste.

Margrethe Vestager (R), økonomi- og indenrigsminister:

- Jeg kendte Jan godt og satte stor pris på ham. Både som kollega og samarbejdspartner.

- Vi var ministre sammen og senest har vi haft et tæt og stærkt samarbejde, hvor Jan som kommunernes formand og jeg som kommunernes minister havde mange fælles opgaver. Med Jan Trøjborgs død har vi mistet en, der var midt i noget.

- Mine tanker går til hans familie i denne svære stund. 

Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner:

- Jan Trøjborg var en politiker af en ganske særlig støbning. Han tog sin mangeårige erfaring fra Christiansborg med sig til Horsens, hvor han som markant og engageret borgmester var med til at sætte byen på danmarkskortet.

- Jeg har sat stor pris på samarbejdet med Jan Trøjborg - ikke mindst i forbindelse med regional vækst og udvikling i Region Midtjylland.

- Men også som formand for KL vil jeg mindes ham som en dygtig politiker og dedikeret samarbejdspartner, der mødte politiske med- og modspillere med lydhørhed.

Bjarne Corydon (S), finansminister:

- Det er helt utrolig trist og et kæmpe tab, at han er væk. Jeg regnede Jan for en personlig ven, og jeg synes, han repræsenterede noget af det fineste ved vores parti og ved dansk politik.

- Alle os, der kendte ham, havde store forventninger til, hvad han kunne have udrettet i de kommende år.

Frank Jensen (S), overborgmester i København:

- Det er med dyb sorg, jeg har erfaret, at min nære ven og gode politiske kollega gennem tre årtier, Jan Trøjborg, er død.

- Jan og jeg har fulgtes fra ungdomspolitikken, ind i Folketinget, videre som unge ministre i halvfemsernes regeringer og senest over i kommunalpolitikken, hvor Jan indtil i dag har været en dygtig og vellidt formand for Kommunernes Landsforening.

- Danmark har desværre mistet en visionær og resultatorienteret politiker, der kunne have ført landets kommuner gennem store reformer og stærkere ud på den anden side.

Mogens Jensen (S), gruppeformand:

- Det er en stor politiker - og for mange en ven og kammerat, vi har mistet.

- Det er et stort tab - både for hans familie, som vores tanker jo går til - men så sandelig også for Socialdemokratiet og for Danmark.

- Jan Trøjborg havde stor politisk indsigt i det politiske maskinrum. Og det var en pondus, han kunne bruge i KL.

- Hans måde at være på har været noget af det, der kunne samle en organisation som KL, hvor der jo er mange politiske farver, der skal enes. Det synes jeg, han formåede at gøre.

Ole Sohn (SF), erhvervs- og vækstminister:

- Jan Trøjborg var en dygtig, kompetent og engageret politiker. Han var omgærdet med stor respekt af alle. Mine tanker går til familien.

- Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om Jans pludselige død. Med ham har jeg mistet en god ven og politisk kollega, fra byrådet i Horsens til samarbejdet i Folketinget.

Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand for Dansk Folkeparti:

- Trøjborg har jeg kendt som et positivt politisk menneske, der arbejdede hårdt og konstruktivt.

- Jan Trøjborg var en af de politiske kolleger, som altid optrådte fair og som derfor var særdeles vellidt - også blandt politiske modstandere.

- Vi vil savne Jan Trøjborgs politiske med- og modspil og vore tanker går nu til hans nærmeste.

Kristian Jensen, gruppeformand for Venstre:

- Han var en god kammerat, som vi har mistet alt for tidligt.

- Det er pudsigt at tænke på, at først mister Odense Jan Boye (K), som var en toptrimmet sportsatlet, og så Horsens, der mister Trøjbrog, der altid har været i god form. Det viser, at vi aldrig ved, hvornår det er slut.

- Jeg tænker, at Horsens har mistet en vigtig borgmester. Dansk politisk har mistet en personlighed. Jeg lærte Jan at kende i 1998, da han var forsvarsminister, og jeg lærte meget af vores samarbejde, da jeg sad i forsvarsudvalget.

Simon Kollerup (S), kommunalordfører:

- Socialdemokratiet har mistet en stærk tillidsmand i Jan Trøjborg, og Danmark har mistet en politiker gjort af ordentlighed og med konstant fokus på politiske resultater for de mange.

- Jan Trøjborg var kommunernes fælles førstemand. Han kæmpede for alle kommuner, og jeg havde et fortroligt og tillidsfuldt samarbejde med Jan. Et samarbejde, som jeg er meget ked af, er blevet afbrudt så pludseligt og urimeligt hårdt i dag.