Læs forliget om akutberedskabet her

Politikerne i Region Midtjylland lukker skadestuen ved sygehuset i Silkeborg. Læs hele forliget her.

Et stort flertal af politikerne i regionsrådet indgik natten til tirsdag forlig om fremtidens akutberedskab.

Forliget betyder blandt andet, at der fremover vil være såkaldte akutte modtagelser på hospitalerne i Århus, Randers, Horsens og Viborg. Den akutte modtagelse lukkes i Silkeborg, mens de nuværende modtagelser i Herning og Holstebro snarest muligt afløses af et nybygget hospital i Vestjylland.

For Silkeborg betyder forliget, at svært tilskadekomne patienter fremover bliver kørt til andre sygehuse. Til gengæld vil politikerne forbedre beredskabet med ambulancer, der er bemandede med enten speciallæger eller specialuddannede sygeplejersker. Akutbilerne bliver en slags rullende skadestuer, der kører døgnet rundt.

Disse ambulancer placeres 10 forskellige steder i regionen - blandt andet Silkeborg og Randers/Djursland. Hertil kommer en lægebemandet akutbil på traumecenteret i Århus.

Forliget fik opbakning af 40 af de i alt 41 regionsrådsmedlemmer. Kun Enhedslisten står udenfor.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.