Lærere: Ubalanceret

- Til fordel for arbejdsgiverne

Lærerne i Aarhus er ikke begejstrede for det regeringsindgreb, statsministeren lagde frem kort efter kl. 10, onsdag formiddag.

- Jeg har meget svært ved at se, at det skulle være et balanceret indgreb, hvor man tager hensyn til begge sider, siger konstitueret formand for Aarhus Lærerforening, Søren Aakjær til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Jeg synes det ligger meget i tråd med det arbejdsgiverne har ønsket hele tiden, og jeg er meget spændt på, hvordan lærerne vil reagere på aftalen, siger han.

Det får han svar på senest kl. 16.30 når lærerne samles til demonstration i Aarhus. I skrivende stund planlægger Aarhus Lærerforening af samles på Rådhuspladsen i Aarhus for at udtrykke overfor Aarhus Kommune, at de finder indgrebet ubalanceret og at de ønsker en videreførelse næste år af den lokale aftale, der er indgået mellem kommunen og lærerne.

- Jeg synes vægtningen i aftalen er skæv, og det er vigtigt at vi markerer, at det ikke slut, forstået på den måde, at der er ting i aftalen, der skal drøftes.  Nu får lærerne et ekstra timetalskrav som de skal lægge ind. Man har fået et håndtag til at presse citronen, ikke til at udvikle skolen i fællesskab. Det er vi bekymrede for, siger Søren Aakjær.

Han afviser, at det kan komme på tale, at lærerne decideret indleder en strejke som reaktion på aftalen.

- Jeg vil under ingen omstændigheder opfordre til arbejdsnedlæggelser. Jeg ved jo ikke, om der eventuelt kommer arbejdsnedlæggelser (som reaktion på regeringsindgrebet, Red. ) Det er klart, at når et folketingsflertal har indgået en aftale, så er det svært at ændre på det.

Han siger, at han tror, at lærerne glæder sig til at komme tilbage i trygge rammer på skolerne. Men at aftalen er langtfra på plads og at der er meget, der skal drøftes. For eksempel, hvordan eleverne kompenseres for de tabte timer under den fire uger lange konflikt. Her foreslår Aarhus Lærerforening, at kommunen stiller planlagte nedskæringer af lærerstillinger i bero for at kunne give niendeklasserne de timer, de mangler. Og at eleverne fra 0.-8. klasse får lagt de manglende timer ind i næste skoleår.