Gymnasielærer: - Konflikt havde været forfærdeligt for landet

Elever har vist stor interessere for den danske model, mener lektor, der selv er nogenlunde tilfreds med overenskomstaftale for statsligt ansatte

TV2 ØSTJYLLAND fanger Peter Hall i toget på vej til et møde, hvor han skal se de statslig ansattes overenskomstaftale igennem.

- Det er en underlig sejr, at den er skrevet ind. Vi har fået noget, vi har haft i forvejen.

Peter Hall har et ambivalent forhold til, at den betalte spisepause er sikret i den overenskomstaftale, der nu er på plads for landets statsligt ansatte.

Nogle dage må man spise den ene halvdel af madpakken på vej hjem i bilen

Peter Hall, medlem af hovedbestyrelsen i Gymnasiskolernes Lærerforening

Hall er lektor på Århus Akademi og medlem af hovedbestyrelsen i Gymnasiskolernes Lærerforening.

Selvom den betalte spisepause på papiret giver ret til 30 minutters frokost i ro og fred, ser virkeligheden anderledes ud, mener Peter Hall.

- Vi står til rådighed for elever og kolleger, og der er mange praktiske gøremål, der også skal løses i den halve time. Nogle dage er der pres på, og så må man spise den ene halvdel af madpakken på vej hjem i bilen, siger han.

Sammenhold et plus

Overenskomstaftalen betyder, at en konflikt blandt gymnasielærere, præster, politibetjente og medarbejdere i ministerier og styrelser med flere, er afblæst.

- Der havde ikke været nogen vindere ved en konflikt. Det ville have været ærgerligt og haft nogle forfærdelige konsekvenser for samfundet. Det havde været forfærdeligt for landet, siger Peter Hall til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND fanger Peter Hall, mens han er på vej i toget til et møde i hovedbestyrelsen, hvor man skal se aftaleteksten igennem. 

Læs også Aftale på plads for hele det regionale område

Peter Hall er umiddelbart tilfreds, men ikke imponeret over overenskomstaftalen.

Han betegner processen omkring overenskomstaftelen som 'lang og spændende' og opsummerer de positive elementer i aftalen således:

- Det, at spisepausen er skrevet ind, og de generelle lønstigninger er plusserne ved aftalen. Jeg synes også, at det sammenhold, der har været i fagbevægelsen, har været et ekstra plus, og det har sikkert også været med til at lægge et pres på modparten, siger Peter Hall til TV2 ØSTJYLLAND.

En glad stat

Fra statens side er innovationsminister Sophie Løhde (V), der er topforhandler i de offentlige overenskomstforhandlinger, godt tilfreds.

- Det er en god aftale, som begge parter kan se sig selv i, sagde hun lørdag aften og fortsatte:

- Det er en økonomisk ansvarlig aftale, men også en hvor der er plads til mærkbare lønstigninger for de statsansatte i de kommende år. Så indeholder forliget også en tryghed for den efterhånden meget omtalte spisepause, siger hun.

Statens hovedforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), og chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther kunne lørdag aften meddele, at konflikten er afblæst. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Sophie Løhde fremhæver, at aftalen indeholder en ny kompetencefond, en ny chefaftale for alle selvejende institutioner og en lønforbedring for alle lærlinge og elever i staten, så deres lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med elever i den private sektor.

- Det er en aftale, hvor de offentligt ansatte også kommer til at mærke, at det her land er i fremgang, lød det lørdag aften fra innovationsministeren.

01:34

Natten til lørdag kom der en aftale på plads for regionerne. Anja Laursen, der er kredsformand i Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland, er glad for aftalen.

Luk video

Frokostpause i al hast

Aftalen betyder, at de ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. Herved fjernes privatlønsværnet, og det glæder Peter Hall.

Der har været en øget interesse for arbejdsmarkedsforhold og den danske model.

Peter Hall, medlem af hovedbestyrelsen i Gymnasiskolernes Lærerforening

- Det er en urimelighed, der har været siden 2015, og det giver god mening, at lønniveauet følges ad i den private og offentlige sektor, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Privatlønsværnet betød, at hvis lønningerne steg i det private, så ville den offentlige sektor kun stige med 80 procent af beløbet.

Læs også Forlig i kommuner udskyder strid om arbejdstid for lærere

En vigtigt sidegevinst 

Der har været mange besparelser på skoler og gymnasier i senere år, og hvis man havde fjernet den betalte fokostpause kunne det omsættes til endnu en besparelse, lyder det fra Peter Hall.

Det store fokus, der har været på overenskomstaftalen for de statslige ansatte, har haft en sidegevinst. 

- Eleverne har været meget interesserede i at høre om, hvad en eventuel konflikt ville betyde for dem, siger Peter Hall og fortsætter:

- Der været stor interesse for at høre om lockout, strejke og forligsinstitutionen, så det har haft den betydning, at der har været en øget interesse for arbejdsmarkedsforhold og den danske model.

Læs også Skolechef efter forlig: - Det har godt nok været et langt forløb