Læger advarer mod kæmpe problemer i psykiatrien

Læger på Psykiatrisk Hospital i Risskov er tvunget til at udskrive folk, der ikke er raske, fordi der ikke er plads til dem.

Behandlingen af psykiatriske patienter bliver dårligere.

Deadline på DR2 har talt med en række psykiatere, der advarer om, at det vil koste menneskeliv - og ikke mindst skæbner, hvis der ikke gøres noget.

Med regeringens finansudspil for næste års statsbudget bliver der skåret voldsomt i den såkaldte sats-pulje. En del af finansieringen af psykiatrien i Danmark kommer netop fra denne satspulje.

Besparelserne kommer oven i, at der over de sidste ti år er blevet 25 procent færre sengepladser til psykisk syge. Det har store konsekvenser. Tendensen er den samme rundt om i landet.

Der er i dag mere end 15 procent flere danskere i psykiatrisk behandling, end der var i 2001.

Lægerne på landets psykiatriske afdelinger er ifølge loven forpligtet til at "vise omhu og være samvittighedsfulde i deres arbejde", som det beskrives. Men det er ganske enkelt ikke muligt flere steder.

Tre læger på Århus Universitetshospital i Risskov advarer om, at det er på vej til at gå helt galt. De er nødt til at udskrive folk, der ikke er raske.

- Vi er tvunget til at udskrive på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. Vi bliver tvunget til at udskrive dem, fordi der står nogen og venter på skadestuen - nogen, der er mere syge. Det er ikke, fordi de ikke er syge nok - der er bare nogen, der er sygere, siger Janne Rezagi, som er læge ved Psykiatrisk Afdeling ved Århus Universitetshospital i Risskov, til Deadline.

De retspsykiatriske patienter, som der bliver flere af, udgør også et stigende problem for de psykiatriske afdelinger. Det går ud over de almindelige ikke-kriminelle psykisk syge. For de bliver simpelthen udskrevet, før de er raske, hvis der skal findes en plads til en psykisk syg kriminel.

Problemet er, at de ikke-kriminelle psykisk syge, der så sendes på gaden, er enormt svage. De er de absolut mest udsatte mennesker, vi her har at gøre med. Og der er en reel fare for deres liv, forklarer ledende overlæge og psykiater ved Sankt Hans Hospital i Roskilde, Jørn Lykke.

- Det sker, fordi de sendes på gaden, før de er behandlet færdige. Der er en overdødelighed blandt de svageste patienter. De dør ti gange så ofte som almindelige psykiatriske patienter, siger Jørn Lykke.

Ud over, at de er i fare, så kan de udskrevne patienter også være en fare for andre end dem selv, forklarer Janne Rezagi.

- Hvis man går rundt med en ubehandlet psykose, kan man have vrangforestillinger. Så kan man føle sig truet, angrebet eller forfulgt. Man mistolker det, man oplever, og kommer til at gøre noget kriminelt. Eksempelvis overfalder nogen, man tror er efter en, siger hun til Deadline.

/Ritzau