Kurt Thorsen-sag skal gå om

Tvivl om domsmands upartiskhed

Kurt Thorsen, september 2011

Østre Landsret har ophævet en dom på fem års fængsel for groft skattesvig, som byggematadoren Kurt Thorsen i september sidste år fik i Københavns Byret.

Det betyder, at sagen skal gå om.

Landsretten har vurderet, at en af de domsmænd, der medvirkede i sagen mod Kurt Thorsen, var inhabil.

Domsmanden har ikke tidligere haft med byggematadorens sag at gøre, men vedkommende var medlem af et skatteankenævn, og det sår ifølge landsretten tvivl ved, om hun var fuldstændig upartisk.

Aarhus-advokaten Lars Henriksen, der er Kurt Thorsens advokat, er meget tilfreds med landsrettens afgørelse.

- Det er jeg yderst tilfreds med, for sagen har ikke haft et korrekt forløb i byretten, siger Lars Henriksen til Ritzau.

Byrettens dom er anket, og ankesagen skulle have været behandlet i landsretten 10 dage i november.

Byggematadoren og hans advokat har imidlertid krævet sagen afvist på grund af tvivl om domsmandens habilitet og på grund af anklageskriftets kvalitet.

Efter at landsretten har givet dem ret i, at en domsmand, der har siddet i et skatteankenævn, er inhabil, når den forurettede part i sagen er Skat, kan der ifølge advokaten ske to ting:

Enten kan statsadvokaten beslutte at bringe habilitetsspørgsmålet op for Højesteret, eller sagen mod byggematadoren kan begynde forfra i Københavns Byret.

Kurt Thorsen blev dømt for at snyde statskassen for knap 5,9 millioner kroner, fordi han undlod at betale skat af en indtægt på mere end 10 millioner kroner i årene 2005-2006, hvor han var konsulent på et byggeprojekt på Amager.

Kurt Thorsen har under sagen påstået, at pengene ikke var løn, men dækning af nogle omkostninger.

En del af staffen var en reststraf fra en tidligere dom i den såkaldte PFA-sag, hvor Kurt Thorsen fik seks års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk.