Kultur-strid om vejnavn

Politikere og kulturpersonligheder i spil

Marc Perera Christensen (K).

Der er opstået uenighed mellem den konservative kulturrådmand Marc Perera Christensen og den radikale kulturudvalgsformand Rabih Azad-Ahmad om navnene på de nye gader omkring kulturcenteret, der i øjeblikket etableres i den tidligere godbanegård i Skovgaardsgade i Aarhus.

Marc Perera Christensen har foreslået, at gaderne opkaldes efter afdøde politikere fra Aarhus, som har haft betydning for hele landet, men det er Rabih Azad-Ahmad uenig i.

- Jeg har stor respekt for de foreslåede politikere. Men det er et helt forkert signal at sende, at opkalde gaderne omkring Godsbanen efter politikere, om de så er fra det ene eller det andet politiske parti. Godsbanen bliver et stærkt fremtidigt kulturelt kraftcenter i Aarhus, og derfor skal gaderne omkring Godsbanen selvfølgelig opkaldes efter kulturpersoner, kulturelle begivenheder eller begreber, siger Rabih Azad-Ahmad, formand for kulturudvalget i Aarhus.

Rabih Azad-Ahmad foreslår i øvrigt, at områdets beboere inviteres til at komme med forslag til gadenavne.