Kronprins gav præmie til ingeniører

Prinsen interesseret i fjernvarme-teknologi

Havestuen, Frederik d. VIIIs Palæ: HKH Kronprins Frederik motiverer og videregiver prisen som Årets Fjernvarme-dansker, som Kronprinsen modtog tidligere på året. Modtagerne er vinderne af en idekonkurrence: Christian Nørr Jacobsen,DTU, Christian Vang Madsen, DTU, Mette Thordahl Nørgaard. IHA, Mads Kallestrup Petersen, IHA og Lars Andersen, AU-HIH - alle er studerende. Foto: Steen Brogaard

To studerende ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus har vundet Fjernvarmens Udviklingscenters første idékonkurrence og netop sammen med to andre grupper af studerende modtaget deres præmie, som blev overrakt af Kronprins Frederik i Frederik d. VIII?s palæ på Amalienborg.

De to aarhusianske vindere er Mette Thordahl Nørgaard og Mads Kallestrup Petersen som i deres afgangsprojekt har udviklet en energibesparende fjernvarmeløsning til områder med lavenergibyggeri. Ved at bruge en varmepumpe og fjernvarmebeholdere i de enkelte husstande kan man reducere varmetabet i ledningsnettet markan.

- I har haft for øje, at fjernvarme ikke skal betragtes som et isoleret system, men som et system der skal integreres i hele energinettet" sagde Kronprins Frederik, da han overrakte præmierne.

- Det var en helt speciel oplevelse at møde Kronprinsen, og det virkede faktisk som om, han delte vores passion for fjernvarme. Fjernvarme er et spændende emne, når man interesserer sig for energi. , siger Mette Thordahl Nørgaard i en pressemeddelelse.

- Med en varmepumpe er det muligt at reducere fremløbstemperaturen i ledningsnettet helt ned til cirka 30 grader, som via et gulvvarmeanlæg kan opvarme husene i boligområdet. Ude i hver enkelt husstand er der en fjernvarmebeholder, der kan hæve temperaturen fra 30 grader til et niveau, så vandet kan bruges til opvarmning af brugsvand, forklarer Mads Kallestrup Petersen.

Den lave fremløbstemperatur giver langt mindre varmetab traditionelle fjernvarmeløsninger og bevirker desuden, at det energiproducerende anlæg som for eksempel en varmepumpe opnår bedre virkningsgrad.

I de studerendes fjernvarmeløsning indgår desuden muligheden for at udnytte solfangeranlæg til at dække dele af husenes varmebehov samt overskudsenergi fra vind til drift af varmepumper.

De studerende har i dag forsvaret deres afgangsprojekt og fik begge topkarakterer. De oplever i øjeblikket stor interesse for deres fjernvarmeekspertise i erhvervslivet. Mads har allerede fået job som rådgiver hos COWI A/S og Mette skal til samtale allerede i morgen.