Krisen kradser i Jyske Bank

Har fyret, men vil fortsat kigge på besparelser

Krisen kradser - også hos Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg. Dog får banken et overskud før skat på 426 millioner kroner i årets tre første kvartaler, men det er et fald på 175 millioner i forhold til perioden i 2010.

Bankens direktør, Anders Dam, siger, at den begyndende opgang i konjunkturerne i løbet af 2010 og i starten af 2011 over sommeren blev afløst af en generel afmatning på grund af den uholdbare statsfinansielle situation i en række lande.

- Det har påvirket den økonomiske udvikling i negativ retning og vil forventeligt gøre dette i en længere periode fremover, vurderer han og fortsætter:

- Den internationale og nationale økonomiske udvikling sætter sine tydelige spor i bankens indtjening, hvor en stagnerende toplinje kombineret med fortsat stigende omkostninger har medført, at resultatet i år til dato ikke er på et tilfredsstillende niveau.

Fyrede 150 medarbejdere
Jyske Bank gik i september ud og fyrede 150 medarbejdere. Og det var første gang en massefyring ramte banken siden dannelsen i 1967.

- 3. kvartal 2011 har for Jyske Bank stået i erkendelsens og handlingens tegn, lyder det fra Anders Dam:

- De tiltag, der er gennemført i form af medarbejderreduktion, prisjusteringer samt selektive tilkøb, vil få effekt på indtjenings- og omkostningsudviklingen med virkning fra 2012 og fuld effekt i 2013, siger direktøren i en kommentar til regnskabet.

Samtidig lægger Anders Dam op til, at man i de kommende år fortsat bestræber sig på at iværksætte yderligere tiltag, der kan forbedre bundlinjen.

Jyske Bank tabte i årets første ni måneder 990 millioner kroner mod et tab på 1,3 milliarder for perioden året før. På rente- og gebyrposten fik man 4,164 milliarder kroner ind. Og det er 40 millioner mere end i de tre kvartaler sidste år.