Krematoriet som fjernvarme-leverandør

Skærpede miljøkrav til krematoriet kan bedst løses ved at udnytte varmen i fjernvarmenettet. Politikerne i Randers skal drøfte sagen.

Randers Byråd skal nu tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt overskudsvarmen fra det lokale krematorium skal ende i forbrugernes radiatorer

Årsagen er, at Randers Krematorium på grund af skærpede miljøkrav skal have etableret udstyr, så røgen renses mere effektivt.

Senest næste år skal der være fundet en løsning, og det mest enkle - og billige - er at udnytte krematoriets overskudsvarme til opvarmning. Trods den åbenlyse økonomiske fordel er politikerne dog ikke klar til at stemme for forslaget her og nu.

- Det handler om de etiske overvejelser. Jeg vil vende spørgsmålet med mit politiske bagland, inden jeg tager endelig stilling i byrådssalen, siger formand for kommunens udvalg for teknik og miljø Mogens Nyholm (R) til Randers Amtsavis.

For at imødekomme de nye og skrappere miljøkrav kan politikerne alternativt vælge at anlægge et køletårn og en såkaldt akkumuleringstank ved siden af krematoriet. Denne løsning er mere end en halv million kroner dyrere, end hvis man vælger at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme.