Kræver skattereform ændret

Nødråb fra virksomhed i Grenaa gør stort indtryk på Venstres medlem af Skatteudvalget, Kim Andersen.

Det sker efter at flere danske virksomheder har kritiseret planerne om at forhøje energiafgifterne. Det vil nemlig ramme de energi-intensive virksomheder hårdt på konkurrenceevnen og koste op mod 30.000 job i Danmark.

- Det gør personligt stort indtryk på mig, og derfor synes jeg, at der er nogle ting, der skal justeres. Vi kan ikke leve med, at store virksomheder en masse må dreje nøglen om, for det er jo typisk virksomheder i udkantsområder, hvor der ikke er så mange alternative jobmuligheder, siger Kim Andersen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om en skattereform. Formålet med reformen er at lempe skatten på arbejde, og det skal blandt andet finansieres med højere energiafgifter. Men højere energiafgifter rammer store dele af industrien hårdt. Blandt andet De Danske Gærfabrikker i Grenaa.

- Reformen vil give os en ekstra regning på 6 millioner kroner om året. Og så risikerer vi at produktionen ikke længere er rentabel. Og vi kan ikke bare sætte prisen på vores produkter op, for så bliver vi for dyre i forhold til konkurrenterne, siger fabriksdirektør Arne Boye, der frygter, at dele af produktionen bliver flyttet til udlandet. Planer om en større udvidelse af fabrikken i Grenaa, der kunne skaffe job til 30 personer, er foreløbig sat på stand by.

- Vores canadiske ejer har længe haft store planer med fabrikken i Grenaa, men er blevet bekymret over udsigten til højere energipriser. Derfor overvejes det lige nu, om nogle af hans fabrikker i andre lande skal udviddes i stedet for, siger Arne Boye.

På vegne af den energiintensive industri i Danmark sendte KPMG i dag et høringssvar til Skatteministeriet, hvori det slås fast, at "en del af de energiintensive procesvirksomheder vil lukke produktionen i Danmark", hvis forhøjelserne på energi gennemføres.

Og det budskab har gjort stort indtryk på Venstres medlem af skatteudvalget Kim Andersen, der nu vil arbejde for en ændring af skattereformen.

- Vi skal ikke lave en skattereform, der risikerer at sende 30.000 mennesker ud i arbejdsløshed. Vi skal lave en skattereform, fordi vi vil lette skatten på reelt arbejde, og fordi vi vil øge arbejdsudbuddet og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, siger han.