Kræftscreening giver travlhed

Mange undersøges for tarmkræft

Siden Region Midtjylland tidligere på året indførte et screeningsprogram mod tarmkræft, har der været travlhed rundt omkring på de kirurgiske afdelinger.

Det har nemlig vist sig, at flere personer end ventet skal til en efterfølgende kikkertundersøgelse, fordi de har blod i afføringen.

Derfor bliver der fra i dag og de næste otte uger sendt færre screening-invitationer ud for, at afdelingerne i mellemtiden kan nå at undersøge de mange patienter.

- Det har hele tiden ligget i planen, at vi kan skrue lidt op og ned for hastigheden for at sikre, at patienternes samlede forløb hænger sammen indenfor de retningslinjer, der er sat af Sundhedsstyrelsen, siger ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Berit Andersen.

Tilbuddet om tarmkræftscreening retter sig mod borgere i alderen 50 til 74 år. Målet er, at alle skal have tilbudt muligheden for screening inden udgangen af 2017.

Screeningen foregår ved, at borgerne modtager en lille børste, som skal bruges til at tage en prøve af afføringen, som derefter bliver sendt til analyse.