Kræftpatienter førtidspensioneres

Knoglemarvskræft sender patienter på pension

Hvert år bliver over 2000 danskere ramt af leukæmi, lymfekræft eller knoglemarvskræft. Men patienternes vej tilbage til hverdagen uden for hospitalet er meget forskellig. Hvor bare ni procent af patienterne med lymfekræft efter 5-12 år får tilkendt førtidspension, så gælder det næsten halvdelen af patienterne med knoglemarvskræft.

Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen er lavet af ph.d.-studerende Trine Allerslev Horsbøl sammen med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

- Tidligere har man set på rehabiliteringen af patienter med hæmatologiske kræft - leukæmi, lymfekræft eller knoglemarvskræftunder - under ét. Men der er grund til at skelne, når patienter med knoglemarvskræft er i så markant større risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet, siger Trine Allerslev Horsbøl.

Mens kun fem procent af personerne uden hæmatologisk kræft fik førtidspension i 2012, var tallet for personer med hæmatologisk kræft generelt 17 procent, men 44 procent for patienter med knoglemarvskræft.

- Der har hidtil ikke været tradition for at specielle rehabiliteringstilbud til de bestemte patientgrupper. Men i takt med, at patienter med knoglemarvskræft lever markant længere som følge af bedre behandling, er det værd at se på, om de får den optimale hjælp til rehabilitering, siger Trine Allerslev Horsbøl.

- Det handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt ved at målrette vores rehabiliteringsforløb til dem med størst behov. Og så handler det om, at mennesker, der i forvejen skal kæmpe med en livstruende sygdom, ikke mister forsørgelsesgrundlaget.

Undersøgelsen viser desuden, at der blandt alle hæmatologiske kræftpatienter med behov for medicin imod angst og depression har forøget risiko for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

- Det tyder på, at psykiske problemer kan have negativ effekt på, om hvorvidt man vender tilbage. Derfor kan det psykiske helbred med fordel tænkes ind i rehabiliteringstilbud til patienter med hæmatologisk kræft, siger hun.