Kræftpatienter får personlig vejledning

Nye kræftpatienter i en stribe jyske kommuner får fra 1. august mulighed for en personlig guide, der kan give støtte.

Mange kræftpatienter har i forbindelse med deres alvorlige sygdom svært ved at bevare overblikket over de tilbud, der eksisterer kommunalt om f.eks. genoptræning, tilbagevending til
job eller samtalegrupper.

Men i Randers, Skive, Herning og Viborg kommuner ansættes der foreløbig til foråret 2008 såkaldte forløbskoordinatorer, der hjælper patienterne til den rigtige hjælp for netop dem.

Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med genoptræningscentret MarselisborgCentret i Århus. Det er en konsekvens af regeringens seneste kræftplan, der sætter øget fokus på rehabilitering af kræftpatienter.

De fire kommuner får knap otte mio. kr. til opgaven fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kræftens Bekæmpelse og Kommunernes Landsforening.