Kortlægger vold på jobbet

Hver tiende medarbejder er udsat

Foto: Flickr

I Aarhus Kommune oplever op mod hver tiende medarbejder i Børn og Unge vold eller trusler i deres arbejde.

Det er primært pædagoger, lærere og sygeplejersker det går ud over og Aarhus Kommune vil nu igangsætte den hidtil mest omfattende undersøgelse og kortlægning af vold og trusler på arbejdspladserne.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at medarbejdere skal opleve vold og trusler på jobbet. Men det er samtidig et vilkår i arbejdet med mennesker at der opstår konflikter. Derfor er det afgørende, at vi nu får sat skarpt fokus på baggrunden for episoderne, og hvordan vi kan nedbringe antallet. Vold og trusler rammer den enkelte, men vedkommer os alle, siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen i Aarhus omfatter medarbejdere i kommunale tilbud til børn og unge fra 0-18 år og vil være færdig i slutningen af 2013.

Undersøgelsen laves i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet i Herning. Hidtil har der i forskningen typisk været fokus på episoder med vold og trusler på specialområdet, men undersøgelsen i Aarhus omfatter også normalområdet og dermed alle medarbejdergrupper.

- Målet er at nedbringe sygefraværet, men først og fremmest at give et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi skal have belyst konsekvenserne, og vi vil finde veje til at nedbringe omfanget og belastningen af vold og trusler, siger Kristian Würtz.

Ifølge en ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF koster vold på jobbet samfundet en millard kroner i sygedage.