Kortere åbningstid i børnehaven

Institutionerne i Silkeborg skal skære åbningstiden ned til 50 timer om ugen fra nytår.

Den ugentlige åbningstid i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i den nye Silkeborg Kommune bliver 50 timer om ugen inden for tidsrummet kl. 6-17. Det er to timer mindre åbningstiden i den nuværende Silkeborg Kommune.

Det besluttede politikerne i børne- og ungeudvalget i går, skriver Midtjyllands Avis.

Åbningstiden svarer til den, der har været i den nuværende Kjellerup Kommune, mens der er tale om en halv time mere åbningstid i forhold til den nuværende Gjern Kommune.

Til gengæld er det 1,5 timer mindre åbningstid i forhold til Them og som nævnt to timer mindre i forhold til den nuværende Silkeborg Kommune.

De nye tider skal træde i kraft fra årsskiftet.