Kort: Her er der lossepladser

Se, hvor det gamle affald er gemt

Der er flere hundrede gamle lossepladser i Østjylland. Foto: Google Maps

Flere hundrede gamle lossepladser kan være en trussel mod drikkevandet i Østjylland.

I 1960'erne og 1970'erne blev affald fra både landbrug, industri og private husholdninger hældt usorteret i store huller og grusgrave. Nogle af hullerne er lige så store som fodboldbaner.

Region Midtjylland har lavet en liste over, hvor de østjyske losseplader ligger. Det er dog ikke alle lossepladser, der udgør en trussel mod det vand, der bores op og senere anvendes som drikkevand.

Læs også Lossepladser truer vandet

Region Midtjylland holder særligt øje med flere af lossepladserne. Andre udgør derimod ikke en trussel.

Bemærk også, at Region Midtjylland i sin opgørelse også medtager eksisterende lossepladser.