Konservatorium truet af kaos

Flytning af Det Jyske Musikkonservatorium til nye lokaler bliver så dyr, at konservatoriet risikerer økonomisk kaos.

Når Det Jyske Musikkonservatorium til juni flytter ind i en tilbygning til Musikhuset Aarhus, kan flytteudgifterne på ca. 10 mio. kr. vælte uddannelsens økonomi. Det skriver JP Århus.

Det er ikke lykkedes ledelsen at få Kulturministeriet til dække udgifterne.

- Der står helt tydeligt i et aktstykke fra Folketingets Finansudvalgs behandling af sagen, at eventuelle flytteudgifter vil blive finansieret inden for Kulturministeriets samlede budget.

- Men trods gentagne forhandlinger er det ikke lykkedes os at få Kulturministeriet til at give tilsagn om at ville efterleve dette punkt, siger medarbejderrepræsentant i konservatorierådet ved Det Jyske Musikkonservatorium, Bjørn Petersen.

- Vi risikerer at komme til at stå i en absurd og fuldstændig katastrofal situation, og i værste fald kan vi i juni flytte ind i et nyt, flot hus uden at have råd til at undervise de studerende, tilføjer han.