Konflikter på skoleskemaet

Nyt fokus på elevmægling

Arkivfoto

SSP Østjylland sætter i samarbejde med skolerne i Østjylland fokus på elevmægling ved en stor temadag i Turbinehallen i Aarhus i morgen.

Skoleelever i hele Østjylland skal lære at håndterer de konflikter, der kan opstå i et klasselokale eller i skolegården - og elevmægling er vejen frem. Derfor skal udvalgte elever i Østjylland nu undervises i at fungere som elevmæglere på deres skole.

Til temadagen i morgen er alle skoler i Østjylland inviteret med, så de kan blive klogere på, hvad elevmægling er for en størrelse, og hvad de kan bruge det til.

- Mægling fremmer børnenes trivsel på skolen og forebygger kriminalitet. De seneste år er der sket en udvikling inden for konflikthåndtering, blandt andet med indførelse af Konfliktråd, og implementering af elevmægling er en naturlig fortsættelse af denne udvikling, siger leder af den kriminalpræventive sektion ved Østjyllands Politi, politikommissær Allan Aarslev, i en pressemeddelelse.

Pilotprojekt i Randers

I Randers står kommunens SSP-konsulent Claus Hansen bag et pilotprojekt, der netop er startet op på to af skolerne om elevmægling.

- Vi er af den opfattelse, at hvis alle elever får en tidlig forståelse for, hvordan konflikter opstår, og hvordan de kan undgås, så vil det umiddelbart have en afledt positiv effekt på skolens og klassens sociale liv og trivsel, og på længere sigt kunne måles statistik i forhold til vold blandt unge i byen, siger han.

Claus Hansen har netop været med til at afslutte uddannelsen af de første elevmæglere i byens 5. klasser.

- Elevernes umiddelbare reaktion var, at det var det bedste, de nogensinde var blevet undervist i i skolen, og deres entusiasme og engagement var helt fantastisk. Så for os i SSP-og Forebyggelse Randers er der ingen tvivl om, at det er vejen frem, siger SSP-konsulent i Randers Kommune Claus Hansen.