Kommunernes ældreforbrug

Se listen over forbruget i kommunerne

Plejecentre, sosu-hjælpere og assistenter i strejke.

Pressedækningen af ældreområdet har været massive den seneste uges tid.

Men ikke desto mindre giver det anledning til at yde en service i form af tal, der konkret viser, hvor meget netop din kommune bruger på de ældre.

Bruttodriftsudgifter til ældreomsorg per indbygger:

Aarhus Kommune  - 9.122 kroner om året

Favrskov Kommune - 8.871 kroner om året

Horsens Kommune - 9.343 kroner om året

Norddjurs Kommune - 10.713 kroner om året

Odder Kommune - 8.750 kroner om året

Randers Kommune - 10.507 kroner om året

Samsø Kommune - 12.222 kroner om året

Skanderborg Kommune - 11.779 kroner om året

Silkeborg Kommune - 7.079 kroner om året

Syddjurs Kommune - 9.599 kroner om året

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet