Kommuner ruster sig til influenza-epidemi

Flere østjyske kommuner har lavet planer for, hvad der skal gøres, hvis der udbryder en Influenza A-epidemi. Se planen for din kommune her.

<b>Favrskov:</b>
Favrskov Kommune har øget den præventive indsats ved at sætte gang i en såkaldt hygiejnekampagne. Kommunen ha blandt andet ansat to ekstra sundhedsplejersker, der i en periode vil besøge institutioner og skoler. Favrskov har også lave en plan for, hvordan kommunen skal agere, hvis der udbryder en epidemi.

Læs mere på<a href="http://www.favrskov.dk/site.aspx?RoomId=&NewsId=3543&MenuId=&langref=1&SplashId=" target="_blank"> favrskov.dk</a>

–-

<b>Norddjurs:</b>
Kommunen har en koordineret beredskabsplan, der omfatter såvel skoler og daginstitutioner som resten af kommunens instanser.

Læs mere på <a href="http://www.norddjurs.dk/Information+om+Influenza+A+(H1N1).4460.aspx " target="_blank">norddjurs.dk</a>

–-

<b>Odder:</b>
Det har desværre ikke været muligt at få informationer om en evt. beredskabsplan for Odder Kommune.

–-

<b>Randers:</b>
Kommunen har en beredskabsplan, som i korte træk handler om, hvordan der skal ageres hvis pandemien bliver voldsom og aggressiv. Planen omfatter hele den kommunale organisation, og går også ned på specifikt skole- og daginstitutionsniveau, hvor det står beskrevet, hvordan man skal agere i forhold til børn, personale, gravide mm.

Kommunen har desuden en styregruppe som vil følge en given udvikling og tage beslutning om evt. lukning af en skole eller en daginstitution. På <a href="http://www.randers.dk/site.aspx?RoomId=3&NewsId=6411&MenuId=3&langref=1&SplashId=110" target="_blank">randers.dk </a>henviser kommunen til Sundhedsstyrelsens råd

–-

<b>Samsø:</b>
Samsø Kommune har ingen beredskabsplan for skoler og daginstitutioner. Sundhedsstyrelsens materiale er mailet rundt, og frontpersonale for udsatte grupper som ældre er instrueret i, hvordan de skal forholde sig i smittetilfælde. Derudover tæt samarbejde med øens sygehus.

–-

<b>Silkeborg:</b>
Kommunen har lavet specifikke planer for både skoler og daginstitutioner. Klik på nedenstående links:

<a href="http://www.silkeborgkommune.dk/borger/sundhed/influenza+a+(h1n1)/influenza+a+-+skoler" target="_blank">Skoler</a>

<a href="http://www.silkeborgkommune.dk/borger/sundhed/influenza+a+(h1n1)/influenza+a+-+daginstitutioner" target="_blank">Daginstitutioner</a>

–-

<b>Skanderborg:</b>
Kommunen har ikke lavet nogen egentlig beredskabsplan, men har dog gennemgået de eksisterende planer for indkaldelse af personale. Plakater fra Sundhedsstyrelsen med informative råd hænges op på skolerne. Der er ikke udarbejdet specifikke retningslinjer for daginstitutioner.

Kommunen følger løbende udviklingen. Læs mere på <a href="http://www.skanderborg.dk/Default.aspx?ID=343&M=News&PID=86288&NewsID=1298" target="_blank">skanderborg.dk</a>

–-

<b>Syddjurs:</b>
Syddjurs Kommune har ikke en egentlig beredskabsplan for skoler og daginstitutioner Kommunen har mailet rundt til skole- og institutionsledere for at viderebringe Sundhedsstyrelsens generelle råd. Derudover har kommunen sat plakater op på skoler samt informeret alle lærere. Kommunen følger udviklingen, men ønsker ikke at 'blæse nogen panikstemning op'.

–-

<b>Århus:</b>
Århus Kommune har en beredskabsplan liggende for skoler og daginstitutioner på kommunens indtra- og medarbejdernet. Planen rummer specifikke instruktioner i forhold til Influenza A. Derudover linkes der på forsiden af <a href="http://aarhuskommune.dk" target="_blank">aarhuskommune.dk</a> til Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger.

Læs mere om Influenza A på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.