Kommuner forbereder sig

Mariager, Nørhald og Purhus Kommuner forbereder sig til en fremtid som én stor kommune

På et fællesmøde med de tre kommuners økonomi-udvalg blev det besluttet at fremtidige beslutninger om organisatoriske ændringer og indkøb af udstyr skal tages med muligheden for en sammenlægning i baghovedet.

De tre borgmestre Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager, Anders Buhl-Christensen, Nørhald og Berner Nielsen, Purhus ønsker at forstærke det hidtidige samarbejde, så det også forsøges at skabe fælles kulturer og ensartede arbejdsmetoder i de tre forvaltninger.

Beslutningen kommer efter længere tids debat om kommunernes fremtid og behovet for en kommunalreform. De tre kommuner mener, at debatten tyder på, at der ikke fremover vil være kommuner med blot 8-9.000 indbyggere. Og derfor vil de tre landkommuner være bedst muligt forberedt på en eventuel sammenlægning