Kommunen efterlyser lovændring

Århus Kommune vil have tigger-bander væk fra midtbyens gader. Nu vil man gå til Folketinget for at få hjælp.

De forretningsdrivende i Århus midtby har i længere tid gjort opmærksom på problemer med tiggere, narkomaner og kriminelle på gader og stræder.

I dag var Århus City Forenings direktør til møde med politikere på rådhuset, hvor også politiet deltog.

Butiksejerne ønsker flere betjente i gaderne, men politiet har afvist den mulighed på grund af manglende ressourcer.

Men nu vil borgmester Nicolai Wammen (S), rådmand Gert Bjerregaard (V) og rådmand Peter Thyssen (R) ledsage direktøren på en tur til hovedstaden, hvor de vil søge foretræde for Folketingets Retsudvalg for at få hjælp til en passende løsning.

Kommunen efterlyser konkrete løsningsmodeller, der kan gøre både den politimæssige og kommunale indsats mere smidig og enkel.

- Det er vigtigt, at politiet har de værktøjer, der skal til for at håndtere de daglige problemer, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Særligt for betleri er værktøjerne ikke fleksible nok, og det må vi søge rettet op på, siger Peter Thyssen med henvisning til den nuværende situation, hvor der skal forkyndes advarsler, før der eventuelt kan skrides ind senere over for de generende personer.

Direktør Claus Bech er begejstret for resultatet af dagens møde.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i fællesskab fra Århus kan søge fore-træde for Folketingets Retsudvalg og på den måde forhåbentligt få løst et væsentligt problem for byen, dens borgere og gæster, siger Claus Bech.