Kommune svigtede brandtilsyn

Randers Kommune vidste allerede længe før branden på herberget Hotel Viking, at der var mange fejl og mangler ved brandsikkerheden. Men ingen reagerede.

Nye sikkerhedsmæssige oplysninger omkring det nedbrændte Hotel Viking i Randers, hvor syv mennesker indebrændte, kan nu vise sig at blive en rigtig skidt sag for Randers Kommune. Det viser sig nemlig nu, at de kommunale brandmyndigheder var klar over, at der var fejl og mangler ved de brandmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Det skriver Randers Amtsavis i dag.

Det er Beboerlistens Bjarne Overmark, der har bragt sagen op på et byrådsmøde i aftes. Fem måneder før branden, udstedte brandmyndighederne et påbud til hotellets ejer om at udbedre en række sikkerhedsforanstaltninger. Dette skete ikke, og teknisk forvaltning sikrede sig aldrig, at om påbuddet var blevet udført.

- Allerede kort efter branden stillede jeg spørgsmål i byrådssalen om, hvorvidt de sikkerhedsmæssige forhold havde været i orden på Hotel Viking. Dengang sagde ingen noget, selv om teknisk forvaltning naturligvis var klar over, at påbudet om at bringe sikkerheden i orden ikke var blevet kontrolleret, siger Bjarne Overmark i dag til avisen.