Kommune: Socialt svigt skal underrettes straks

Århus Kommune skærper retningslinjerne for, hvornår skoler og institutioner skal underrette kommunen om svigt.

En aktuel sag får nu Århus Kommune til at skærpe retningslinjerne for, hvornår og hvordan skoler og daginstitutioner skal underrette kommunen, hvis der er mistanke om vold mod børn.

Skærpelsen af retningslinjerne sker, efter at et forældrepar fra Todbjerg tidligere på året fik en historisk dom for mangeårig mishandling af deres egne små børn.

Siden har der været uklarhed om, hvorvidt børnenes skole i Hårup i tide havde rettet henvendelse til kommunen, selv om der var mistanke om, at børnene blev udsat for vold i hjemmet.

På baggrund af sagen vælger Århus Kommune nu at skærpe kommunen regler i sager, hvor der er mistanke om vold mod børn. Det sker efter, at kommunen har sendt sine hidtidige retningslinjer til et tjek hos Velfærdsministeret.

I ministeriets svar til Århus Kommune hedder det:

- I lyset af de generelle regler, der er blevet ridset op, er det umiddelbart vores vurdering, at de afsnit, der handler om, hvad der går forud for en underretning, <i>kan</i> give anledning til misforståelser. I jeres forestående revidering af vejledningen vil det vil efter vores opfattelse navnlig være hensigtsmæssigt at se nærmere på, om det klart nok fremgår, hvad de ansatte og institutionerne skal gøre, hvis de får kendskab til, at et barn bliver udsat for vold, således at der ikke kan opstå den misforståelse, at man altid skal forsøge med en indsats på stedet før en underretning.

På baggrund af ministeriets svar vil Århus Kommune nu skærpe sine regler på området.

Indtil da opfordres skolerne og institutionerne til at være særlig opmærksom på de tilfælde, hvor der er tale om, at et barn eller ung er udsat for vold. I sådanne tilfælde skal kommunen straks underrettes uden forældresamtykke.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND klokken 19.30.