Kommune skal give kontanthjælp tilbage

Silkeborg kommune har fjernet kontanthjælpen fra en flygtning på et forkert grundlag, mener ankenævn.

Silkeborg Kommune var for hurtige til at fjerne kontanthjælpen fra en flygtning, der ikke kunne opfylde den nye såkaldte 300 timers-regel, skriver Midtjyllands Avis.

Flygtningens familie mistede næsten halvdelen af sin indtægt, da kommunen fjernede hans kontanthjælp.

Beskæftigelses Ankenævnet i Statsforvaltningen Midtjylland har nu gennemgået sagen og besluttet, at den skal tages op igen.

Social- og arbejdsmarkedschef Erik Terp Laursen, Silkeborg Kommune, siger at kommunen vil anke afgørelsen, fordi den kan have principiel betydning for den gruppe, der har fået frataget deres kontanthjælp.

300 timers reglen betyder, at en kontanthjælpmodtager skal have 300 timers arbejde indenfor to år ellers ryger kontanthjælpen.

Men kontanthjælpsmodtagerne, der står længst fra arbejdsmarkedet i den såkaldte matchgruppe 5 er undtaget fra 300 timers reglen. Og Silkeborg kommune har ikke konkret vurderet, om flygtningen tilhører den gruppe. Derforvil Beskæftigelses Ankenævnet i Statsforvaltningen Midtjylland have, at kommunen ser på sagen igen.

Kommunen anker afgørelsen, fordi man mener det bliver for omfattende, hvis kommunen altid skal lave den type vurderinger, når en person får frataget sin kontanthjælp efter 300 timers reglen.