Kommune overtrådte loven: Lægger sig fladt ned for Overmark

Randers Kommune overtrådte loven, da den tilbage i 2014 sagde nej til at give byrådsmedlem Bjarne Overmark indsigt i sag om skolestruktur

Bjarne Overmark.

Det var i strid med reglerne, da Randers Kommune i august 2014 afslog at give byrådsmedlem Bjarne Overmark indsigt i materiale, der handlede om et forslag til ny skolestruktur i kommunen.

Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet slået fast torsdag.

Sagen handler om, at byrådsmedlem Bjarne Overmark den 12. august 2014, dagen før børn- og skoleudvalgets dagsorden blev offentliggjort, bad om indsigt i et dagsordenspunkt, sagsfremstilling og bilag, som handlede om ny skolestruktur.

Randers Kommunes forvaltning afslog indsigten.

Der var af forvaltningen tilrettelagt en offentliggørelsesproces for det samlede materiale. For at sikre at alle medlemmer af byrådet blev informeret samtidig, og da der dagen efter, den 13. august kl. 10, ville ligge færdigt og trykt materiale til alle byrådsmedlemmer, blev der givet afslag på indsigten.

Læs også Byrådsuro: Politiske rivaler tørnede sammen på TV

Det var en fejl, mener ministeriet.

Erik Mouritsen, der er konstitueret kommunaldirektør i Randers, lægger sig fladt ned:

- Ministeriet udtaler, at det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Randers Kommune ikke lovligt kunne meddele Bjarne Overmark afslag på indsigt. Der er med andre ord begået en fejl, og det beklager vi, siger han i en pressemeddelelse.

Randers Kommune oplyser, at Bjarne Overmark fik materialet udleveret samtidig med de øvrige 30 byrådsmedlemmer dagen efter. 

Fejlen har ifølge kommunen ikke haft konsekvenser for de beslutninger om Randers Kommunes skolestruktur, som byrådet har truffet.

Det skriver ministeriet:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag som øverste kommunale tilsynsmyndighed konkluderet, at byrådsmedlemmer efter anmodning har ret til at se dokumenter, der i forvaltningen er endeligt godkendt til forelæggelse for et kommunalt udvalg eller for byrådet, inden dokumenterne udsendes.

Dokumenter, der på denne måde er godkendt til forelæggelse, har den endelige form, som den kommunale styrelseslovs § 9 kræver for, at dokumenterne er omfattet af byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt. Retten til sagsindsigt kan ikke begrænses eller udskydes med henvisning til, at alle udvalgs- eller byrådsmedlemmer skal informeres om sagen samtidig.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund konkluderet, at Randers Kommune i august 2014 tilsidesatte den kommunale styrelseslovs § 9 ved at meddele et byrådsmedlem afslag på en anmodning om sagsindsigt i dokumenter til forelæggelse for kommunens børn- og skoleudvalg, som forelå i endelig form i forvaltningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har også konkluderet, at byrådsmedlemmet i sin egenskab af formand for Randers Kommunes børn- og skoleudvalg havde ret til efter anmodning at få forelagt de dokumenter til udvalget, der forelå i endelig form i forvaltningen, inden de blev udsendt, så han kunne forberede sig til udvalgsmødet. Der kan ikke stilles krav om, at en udvalgsformand skal rette sin anmodning om at se endeligt materiale til et udvalgsmøde til borgmesteren.

Udtalelsen giver ikke Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til at foretage mere i forhold til Randers Kommune, da materialet er offentliggjort.