Kommune opgiver træksti

Oversvømmet det meste af året

Fremover kan det blive vanskeligt at benytte den såkaldte træksti langs Gudenåen hele vejen fra Randers til Silkeborg.

Stien, der har været benyttet af de såkaldte pramdragere helt tilbage til 1400-tallet, er flere steder så oversvømmet, at det ikke er muligt at vedligeholde den. Oversvømmelserne skyldes den generelt højere vandstand i Gudenåen.

På grund af oversvømmelserne har Favrskov Kommune ifølge mja.dk bedt Fredningsnævnet om lov til at undlade at vedligeholde trækstien på tre udvalgte områder i nærheden af Ulstrup.

På disse tre steder er vandstanden så høj, at stien står under vand det meste af året.

Trækstien mellem Randers og Silkeborg er i alt cirka 80 kilometer lang.