Kommunal kørsel under lup i Randers

I Randers Kommunes sparekatalog er der forslag om at spare på kørselsområdet. Flere borgere vil skære i kommunens taxakørsel.

Et af forslagene handlerom at spare 1,5 mio. kr. ved at effektivisere kørselsområdet. Et område Randers Kommune i 2009 brugte 30 mio. kr. på.

Derfor er der kommet flere forslag fra borgere. Et af dem en effektivisering, hvor området skal spare mindst to millioner kr. om året.

En borger foreslår også, at den nuværende taxa kørsel erstattes af en kommunalt drevet kørselsordning, hvor 20 personer ansættes til at køre 20 leasede biler.

Endelig er der forslag om et et centralt kontor, der skal koordinere kørsel for både børn, voksne og personer med særlige behov.

Randers Kommune deltager i efteråret 2010 i en national undersøgelse af kørselsordninger. Forvaltningen vil ifølge kommunen derfor til januar 2011 kunne fremlægge en samlet vurdering af mulighederne.