Knoglemarvsregister på Skejby

Kræftpatienter kan fremover få bedre behandling. Et nyt edbregister gør det lettere at finde en egnet donor til knoglemarvstransplantation, fordi systemet kan skelne mellem 85.000 forskellige vævstyper.

Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus, har udviklet et nyt register, der gør det nemmere for lægerne, at finde de rigtige donorer.

Der er over 10.000 donorer i Det Danske Knoglemarvsregister. Det nye edbregister på Skejby er mere nuanceret end det gamle. Det kan klare de flere end 85.000 benævnelser for vævstyper, som kendes i dag.

- Det nye edb-register er et intelligent system, der kan finde de rigtige donorer frem, siger overlæge Bjarne Møller fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Skejby Sygehus.

Knoglemarvsregisteret bliver brugt til at finde donorer til knoglemarvstransplantation, som kan være sidste udvej for patienter med leukæmi.