- Kludetæppe af et motorvejsnavn

Folketingspolitiker opfordrer borgmester til at kæmpe

I går afgjorde Vejdirektoratet, at de omkring 31 kilometer ny motorvej, som er ved at blive bygget omkring Silkeborg, får navnet Silkeborgmotorvejen. De eksisterende motorvejsstykker vest for Silkeborg mod Herning og stykket øst for Låsby mod Aarhus bevarer navnet Herningmotorvejen.

Den beslutning er Socialdemokraternes lokale folketingsmedlem i Silkeborg Kommune, Thomas Jensen, ikke tilfreds med. Han undrer sig over, at Silkeborg Kommunes borgmester er glad for beslutningen:

- Hvordan kan Silkeborg Kommunes V-borgmester være glad for det kludetæppe af et motorvejsnavn. Det var en borgerlig regering, som i sin tid døbte motorvejen Herningmotorvejen, og nu rettes der op på noget af skaden, men vi skal absolut ikke stille os tilfredse her i Silkeborg set i lyset af, at der lå en indstilling fra Vejdirektoratet om at rette helt op på fejlen ved at omdøbe strækningen fra Aarhus til Herning til Silkeborgmotorvejen, siger Thomas Jensen i en pressemeddelelse.

Det blev Silkeborgmotorvejen

Thomas Jensen mener, at det er vigtigt for Silkeborg Kommunes sammenhæng med det øvrige Østjylland, at man kører til Silkeborg ad en motorvej, som hedder Silkeborgmotorvejen og ikke hedder Herningmotorvejen fra Aarhus til Låsby.

- Jeg vil opfordre Silkeborg Kommunes borgmester til at fortsætte kampen for at minimum strækningen fra Aarhus til Funder kommer til at hedde Silkeborgmotorvejen.

Den jyske navnefejde har stået på siden begyndelsen af 2013, hvor transportministeren modtog en række henvendelser med ønske om at ændre motorvejens navn.

Efterfølgende blev der sat en høring i gang, og Vejdirektoratet kunne konstatere, at parterne ikke var enige. I deres kompromis lægger de vægt på, at "eksisterende veje beholder deres navne".