Kloakarbejde skal bremse rotterne

De kommende syv måneder skal Randers Spildevand renovere kloaksystemet flere steder i landsbyen Gimming

Intet holder evigt. Heller ikke kloakkerne ude i vejen. De kommende syv måneder renoverer og omlægger Randers Spildevand kloaksystemet i vejene Bopladsen, Vestrupvej, Gimmingvej og Runevej i Gimming ved Randers. Det sker blandt andet for at undgå rotter.

- I Gimming er kloaksystemet gammelt og nedslidt, og utætheder på ledninger har betydet, at rotter har kunnet finde vej derind - både fra hovedkloaksystemet; men også fra ledninger på de private grunde. Med udskiftningen af ledningerne betyder det, at risikoen for rotter mindskes, samt at husejerne er bedre beskyttet mod oversvømmelse i kældre med urenset spildevand, forklarer projektleder fra Randers Spildevand, Anders Risager Sørensen i en pressemeddelelse.

Kloakprojekt udfordrer trafikken

I Gimming ændrer firmaet hovedkloaksystem fra fælles til seperatsystem. Det betyder, at regnvand og spildevand fremover ledes i hver sin ledning, og selvom det i sidste ende kommer borgerne til gavn, vil arbejdet i den mellemliggende periode give visse gener.

Må spærre veje

- Gravearbejdet er med en dybde på 4 meter, hvorfor gravekasser er nødvendige. Af den grund er vi nødt til at afspærre vejen og lede trafikanter ad andre veje, fortæller projektlederen ved Randers Spildevand.

Henover hele perioden fra april til oktober vil beboere og trafikanter møde skiftende trafikale omlægninger i Gimming. Det betyder også, at bybus 14 og regionalbus 238 i perioder bliver ledt ad andre veje.

Frygter rotteplage

- Vi kan ikke undgå at være til gene, når vi afspærrer veje. Sammen med Randers Kommune og Østjyllands Politi har vi fundet den bedste løsning på de trafikale omlægninger, så længe kloakprojektet står på, siger Anders Risager Sørensen.

For Gimming betyder det også ny asfalt på vejene, hvilket byen ser frem til.