Klar til at anlægge stor sø

Arbejdet med at anlægge en helt ny sø nord for Århus kan gå i gang til sommer.

Anlæggelsen af en helt ny 155 hektar stor engsø i Egådalen nord for Århus er rykket et skridt nærmere.

Byrådet i Århus Kommune har nemlig godkendt en såkaldt magelægsaftale, der sikrer kommunen ejerskabet til den jord, hvor søen etableres. Dermed kan arbejdet med at anlægge søen gå i gang til august.

Engsøen vil ifølge kommunen skabe enestående livsbetingelser for vilde fugle, dyr og planter. Søen bliver lige så stor som cirka 300 fodboldbaner og kommer dermed i omfang til at svare til Årslev Engsø, der for fire år siden blev anlagt vest for Århus.

Århus Kommune forventer, at den nye sø er etableret i løbet af efteråret.