Klager over nye postkasser

Husejere kræver dispensation fra de nye regler

Beboerne på Kresten Kolds vej i Aabyhøj klager over placeringen af nye postkasser i skel Foto: Arkivfoto

De første klagerr over de nye regler om placering af postkasser i skel er nu på vej gennem systemet. En af de første protester kommer fra beboerne på  Kresten Kolds vej i Åbyhøj, der mener, at de nye postkasser vil skæmme gadens udseende.

Derfor har Planlægning og Byggeri i Aarhus kommune henvendt sig til Trafikstyrelsen og bedt dem vurdere, om der kan gives dispensation fra de nye regler. Grundejerne mener, at opsætning af postkasserne vil stride mod et tinglyst servitut, der forbyder at plante buske og træer eller stille andre ting op i området op til 4,5 meter fra vejen.

Kommunen har som nævnt sendt sagen videre til Trafikstyrelsen, hvor kommunikationschef Thorbjørn Acker overfor Lokalavisen vurderer, at der skulle være gode chancer for en dispensation.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2012