Klager over motorvej

Foreningen 'Jyder mod Overflødige Motorveje' klager til EU over planerne om en motorvej i den fredede Gudenådal.